Spotkanie Bractwa Szkaplerznego

Dnia 13 listopada 2003 roku odbyło się spotkanie Bractwa Szkaplerznego z naszej parafii. Spotkanie rozpoczęła uroczyście sprawowana Eucharystia. W czasie Eucharystii została wygłoszona konferencja duchowa osadzona w treści ewangelii dnia (Łk. 17,20 - 25). Temat konferencji: "Królestwo Boże jest w nas - jak dbać o Jego rozwój". Szczególną uwagę zwrócono na element uczestnictwa w Eucharystii, codziennej modlitwy, rachunku sumienia ogólnego i szczegółowego, sakramentu pokuty i przeniesienia owoców wynikających z tych sakramentów oraz modlitwy i praktyk ascetycznych w codzienność. W codzienności, Królestwo Boże będące w nas i pośród nas rozrasta się poprzez zachowywanie najpiękniejszego przykazania zostawionego nam przez Jezusa - miłujcie się wzajemnie jak ja was umiłowałem.

Po zakończeniu Liturgii Eucharystii odbyło się spotkanie roboczo - organizacyjne Bractwa. Na którym ustalono między innymi porządek spotkań na najbliższy okres oraz tematykę konferencji.

Najbliższe konferencje będą maiły wspólny mianownik, zamykający się w tytule - Zapoznajemy się ze Świętymi Karmelu.

Terminarz najbliższych spotkań Bractwa jest następujący.

  1. 26 listopada 2003 - spotkanie andrzejkowe ( godz. 1800 - msza św. Po mszy św. Spotkanie wspólnotowe
  2. 06 grudnia 2003 - msza św. Roratnia godz. 630
  3. 08 grudnia 2003 - msza św. Godz. 1800, po mszy św. Spotkanie formacyjne połączone z konferencją
  4. 13 grudnia 2003 - msza św. Roratnia 630 Pluski
  5. 20 grudnia 2003 - msza św. Roratnia 630 Pluski
  6. 28 grudnia 2003 - spotkanie Bożonarodzeniowe Kulig i wspólne kolędowanie