Tam gdzie Marózka i Łyna płyną obok siebie

Kościół w Kurkach Kurki to przepiękna, malowniczo położona miejscowość nad rzeką Łyną, z rozciągającymi się pośród wielkich kompleksów leśnych jeziorami Łańskim, Kiernozem i jeziorem Świętym. Pierwsze wzmianki o Kurkach pochodzą z 1350 roku. W roku 1538 Kurki były wsią czynszową na 60 włókach. Sołtysem był w tym czasie niejaki Jan. Osadnicy przybyli z Polski w XVII wieku. W historycznych przekazach można odnaleźć dane, które mówią, że Kurki owego czasu stanowiły własność rodziny Bartkowskich. W Kurkach znajdowała się szkoła, gospoda i kościół z bogata historią.

Obecnie funkcjonujący kościół w Kurkach użytkowany jest przez wiernych wyznania rzymsko - katolickiego został on jednak wzniesiony przez braci ewangelików i oddany do użytkowania 14 września 1753 r. Jest to budowla jednonawowa z rozbudowanym bardzo mocno chórem, co stanowiło w większości domenę kościołów ewangelickich. Rozmiary tego budynku nie są zbyt okazałe. Z frontonu kościoła wyrasta wysoka wieża zwieńczona dachem w kształcie hełmu. W kościele znajdują się witraże prawdopodobnie z końca XVIII w. Bądź przypuszczalnie z początków XIX w. Kościół w Kurkach był wyposażony w małe organy, które dotrwały do dzisiejszych czasów w formie szczątkowej. Pozostał portyk organowy oraz pojedyncze piszczałki. W kościele znajduje się także epitafium poświęcone poległym w czasie I Wojny Światowej. Prawdopodobnie epitafium to zostało ufundowane przez rodziny poległych oraz wspólnotę parafialną. Na epitafium widnieją nazwy miejscowości Dąb, Marózek, Lipowo Kurkowskie, Kurki, Maróz, Swaderki oczywiście nazwy tych miejscowości są podane w języku niemieckim.

Legenda o dwóch jeźdźcach