Boga odnajdujemy w ciszy!
Boga odnajdujemy w dobrym wypoczynku!

Człowiek na różne sposoby poszukuje Boga, On zaś daje Mu się najpełniej poznać w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który jest jednocześnie prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Dlatego też jest tak bliski każdemu człowiekowi. Problemy człowieka są przez Niego doskonale rozumiane.

Człowiek współczesny ma problem z określeniem swojej tożsamości wobec Boga i drugiego człowieka, dlatego, że jest ciągle zagoniony. Jego wnętrze czy jak kto woli psychika jest pogrążona w hałasie, który zagłusza bardzo delikatny i subtelny głos Boga w człowieku

Gdzie, zatem można odświeżyć kondycję ludzkiego wnętrza? Co sprzyja rehabilitacji kontaktu człowieka z Bogiem? Jaka jest recepta na uzdrowienie wewnętrznych relacji z samym sobą?

Współczesność proponuje wiele różnych technik, które pozwalają na odzyskanie zachwianej przez cywilizację, równowagi wewnętrznej. Jedną z nich akcentowaną bardzo mocno przez Ojców Kościoła, Wielkich Mistyków, a przez nas współczesnych zapomnianą jest dostępna dla każdego cisza! Cisza wewnętrzna, ale też cisza zewnętrzna. Cisza pozbawiona huku i gwaru cywilizacji. Tylko ona pozwala usłyszeć Boga i tylko dzięki niej naprawdę można słyszeć drugiego człowieka. Można ją odnaleźć nie gdzie indziej jak w świecie stworzonym przez Boga, w świecie piękna przyrody, tej dzikiej, nieskażonej piętnem cywilizacji. Przyrody, która w naturalny sposób wycisza człowieka i otwiera go na swojego STWÓRCĘ i na drugiego człowieka. Cisza stworzonego świata pozwala wrócić do harmonii wewnętrznej, do ładu ducha, który Bóg dał człowiekowi.

Zobacz, jaką propozycję poszukiwania siebie w swoim stworzeniu daje Ci Bóg na terenie naszej parafii, jaką propozycję odnalezienia ciszy wewnętrznej, która otworzy ciebie na Boga i drugiego człowieka. Tu odnajdziesz pośród zagubionych kniei Jego świątynię modlitwy i ciszy górująca ponad przyrodą, która cały czas niezależnie od pory roku woła i mówi całym swoim bogactwem o swoim Stwórcy. Przyzywa ciszą, aby człowiekowi opowiedzieć o tym, Który ją stworzył; Który nadał jej kształt i bieg. Właśnie przyroda jest tym specjalnym znakiem - drogowskazem, przez który Bóg chce człowieka wyciszyć, chce pozwolić na odnalezienie Siebie. Ta konkretna propozycja to również ludzie, którzy żyją tu, na co dzień w harmonii ze stworzeniami, które otrzymali w darze od Boga, nad którymi uczą się panować i żyć z tego, co to stworzenie przyniesie. Jednak i oni muszą stawać przed Tym, który to wszystko stworzył z wielką odpowiedzialnością i poszanowaniem, gdyż to, co otrzymali stanowi o ich egzystencji na dziś i jutro.

Warto spróbować poszukiwania Boga poprzez ciszę Jego stworzenia.

Zapraszamy na wędrowne poszukiwania największego skarbu, jakim jest Bóg, w ciszy szumiących lasów i łanów zboża, fal jezior mówiących o Jego potędze. Zapraszamy do wsłuchania się w Hymn radości i uwielbienia Boga przez stworzenia, wyśpiewywany codziennie dla Niego przez najpiękniejszy chór świata najlepszych solistów, jakimi są ptaki. Popatrzmy na hołd oddawany Mu przez pilotów przestworzy, jakimi są piękne, majestatyczne orły bieliki. Wejdźmy w klimat wędrówek i spacerów śladami stworzenia Bożego pieszo, rowerem lub konno. Do samotnych rozmyślań nad wielkością i miłością Boga w zielonych pustelniach naszych lasów.

To jedyne i niepowtarzalne zaproszenie On - Stwórca tego wszystkiego sam kieruje do ciebie. Nie czekaj! Uciekaj od hałasu, cywilizacji i swego wnętrza. Wycisz się, naprawdę warto! On czeka na Ciebie!