Pielgrzymi...

Na przełomie lipca i sierpnia wyrusza na Jasną Górę, Warmińska Piesza Pielgrzymka. Najwcześniej na szlak pielgrzymkowy wyruszają pielgrzymi z Kętrzyna, Bartoszyc. Główny trzon pielgrzymki wyrusza z Olsztyna 30 lipca. Od początku istnienia naszej pielgrzymki prowadzi ją Biskup Julian Wojtkowski. W tym roku nasza pielgrzymka obchodziła mały jubileusz - zmierzała z modlitwą, pokutą, wyrzeczeniem do tronu Królowej Polski, Pani Jasnogórskiej już po raz dwudziesty. Hasło tegorocznej pielgrzymki: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią /Mt 5,7/ * MODLITWA

Do naszej parafii pielgrzymka dociera 31 lipca. Jak zawsze pielgrzymi zostali bardzo gościnnie przyjęci w Pluskach na poczęstunku - podwieczorek oraz kolacji i spoczynku w Kurkach i pozostałych miejscowościach parafii. Poszczególne grupy dotarły na spoczynek około godz. 2000 czasu lokalnego. I tak grupa Warmii Serce, w której pielgrzymowały trzy nasze parafianki: Marta i Sylwia Wołodkiewicz z Kurek oraz Sylwia Zając ze Swaderek zakwaterowały się jak zwykle w kościele Kurkowskim. Warmia Kapucyni - zatrzymali się u Państwa Rosńskich w Kurkach. Grupa Warmii - Katedra znalazła swoje schronienie zresztą już od wielu lat u pana leśniczego Andrzeja Domańskiego w Kurkach. Dzięki życzliwości właścicieli Ośrodka Wypoczynkowego w Kurkach już od wielu w okresie zmiany turnusów schronienie i gościnny dach w tym ośrodku znajduje Grupa Warami - Braniewo. O kilka kilometrów na spoczynek tradycyjnie musiała powędrować grupa: Warmii- La Salette prowadzonej przez Misjonarzy Saletynów oraz grupa Olsztyńskiego Duszpasterstwa Akademickiego - Warmia ODA, jak zwykle dotarli oni, aż do Brzeźna Łyńksiego gdzie gościnnie zostali podjęci przez mieszkańców i letników. Nie wspominając już, że ta miejscowość od wielu lat stanowi umiłowane miejsce zakwaterowania Pilotów WPP oraz zacnego i coraz bardziej operatywnego, ale w tym roku posiadającego przymiot niewidzialnego - głównego Kwatermistrza Pielgrzymki Ks. Piotra Wiśniewskiego. Piloci i kwatermistrz jak zawsze noclegują u naszej "ukochanej" MAMY i Dyrektorki Pani Ireny Wiśniewskiej. Syn pani Wiśniewskiej, kapłan przez wiele lat również był pilotem pielgrzymki zatem jest to więź rodzinna. Do Lipowa Kurkowskiego od wielu, wielu lat na kwaterę podąża grupa pielgrzymów z Bartoszyc, Warmia - Natangia .Warmia - Dobre Miasto znalazła gościnne przyjęcie w Ząbiu. Na tym samym szlaku tylko z wcześniejszym efektem odpoczynkowym zatrzymuje się w Selwie grupa Warmii Pieczewo - Nagórki oraz Warmii Redemptor. Z innej strony dochodzą na spoczynek do miejscowości Dąb dwie grupy : Galindia - Mrągowo oraz Galindia - Szczytno. Swaderki są natomiast bazą noclegową grupy ostródzkiej - Sasinia - Ostróda oraz Barcji Jeziorany. Pielgrzymi zostali przyjęci po staropolsku czym chata bogata. Rano po sparowanej liturgii eucharystycznej w Kurkach już o godz. 500 i spożytym śniadaniu Pielgrzymka poprzez Brzeźno Łyńskie wyrusza na swój pątniczy szlak niosąc również nasze intencje.

Przyjęcie pielgrzymów jest czytelnym świadectwem wiary, wspólnoty i braterstwa w Jezusie Chrystusie.

Tym krótkim pobytem pielgrzymi nas ubogacają duchowo. Ale również my dajemy z siebie to co mamy i kim jesteśmy. Niech ta krótka nota będzie podziękowaniem pielgrzymów dla całej naszej społeczności parafialnej za gościnność i ducha wspólnoty.

Warmia Kapucyni - zatrzymali się u Państwa Rosńskich w Kurkach