Kościół pw. św. Michała w Pluskach

Kościół zimą 1996

W maju 1996 roku parafianie bardzo ochoczo zabrali się do pracy. Czego efektem było już w czerwcu wykonanie częściowego deskowania i pokrycia papą dachu kościoła. I tak przez całe wakacje aż do końca sierpnia powoli sposobem gospodarczym trwało pokrywanie dachu deskami i papą. W dniu 4 sierpnia po raz pierwszy jeszcze w niekompletnie zadaszonym i z prowizorycznie wstawionymi oknami kościele została odprawiona msza św. niedzielna. We wrześniu parafianie przy pomocy miejscowych murarzy zakończyli ścianę szczytową i zrobili prowizoryczną wieżyczkę zwieńczoną drewnianym krzyżem. W dniu odpustu ku czci św. Michała Archanioła cała wspólnota Plusk mogła się modlić pod przykrytym dachem kościoła. Na tym prace budowlane w 1996 roku zostały zakończone.

Wczesną wiosną 1997 rozpoczęły się dalsze prace budowlane. Tym razem zostały one usytuowane w pierwszej fazie na plebani. Sukcesywnie poprzez instalację elektryczną, w budynku plebani oraz tynki i centralne ogrzewanie. Do ociepleń pokojów oraz całego poddasza. Cały ciąg robót zmierzał do prac wykończeniowych. Jednakże w maju front robót został przeniesiony do kościoła. W kościele została wylana właściwa posadzka, zostały zrobione i wstawione drzwi wejściowe do kościoła. Został wykonany cały podest prezbiterium. Z drzewa ofiarowanego przez sponsora został wykonany krzyż, który został umieszczony w prezbiterium. W dniu 1 czerwca 1997 roku została odprawiona msza św. i od tego czasu wspólnota w Pluskach codziennie celebruje Eucharystię w nowym kościele mimo, że trwają nadal prace budowlane. W sierpniu tegoż roku nastąpiła kontynuacja prac budowlanych na plebani po przerwie urlopowej. Były to typowe prace wykończeniowe, takie jak: kładzenie terakoty i glazury, instalowanie grzejników i armatury, kładzenie podług oraz malowanie, podłączenie centralnego ogrzewania. W rezultacie tych prac w dniu 22 grudnia 1997 roku proboszcz zamieszkał w normalnych warunkach plebanijnych.
[Inne zdjecia z tego okresu]

Historia budowy kościoła w Pluskach - 1994-1995