Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Obchody uroczystości Narodzenia Pańskiego rozpoczęliśmy uroczystą Eucharystią w kościele w Pluskach o godz. 2200. Początek Eucharystii to krótkie misterium przy dekoracji żłóbka, w który wiele pracy włożyli mieszkańcy wioski. Misterium zakończył śpiew kolędy - "Wśród nocnej ciszy", która jednoczenie była pieśnią rozpoczynającą uroczystą Mszę św. pasterską. Kościół odświętnie przystrojony, nasze dusze oczyszczone, szkoda tylko, że nie wszystkie. Śpiew kolęd w tym dniu ma szczególna swoja wymowę. Zasłuchani w Słowo Boże zamyśleni nad cudem wcielenia Boga. To pierwsza Msza św. Pasterska w naszej parafii.

O godz. 2400 zatopiony w mroku nocy kościół w Orzechowie, w środku lasu. Ludzie zmierzający po skrzypiącym śniegu, sanie dzwoniące dzwonkami to wszystko jak z innej epoki, ale tak u nas przecież jest. Kościół wypełniony wiernymi - skąd przybyli, nasi parafianie, ale tez goście z Olsztyna, Olsztynka z okolic. Tradycyjnie przybywają się z nami modlić w tym dniu i przeżywać radość Narodzenia Pańskiego. W tym roku nie zabrakło także, jak co roku zresztą gości zza granicy. Są mieszkańcy Niemiec i Włoch. Świętujemy wspólnie. Ubogacamy siebie. Stajenka betlejemska bardzo starannie przygotowana. Krótkie misterium przed Pasterką i... chóralne, gromkie "Bóg się rodzi moc truchleje" rozpoczynają Msze św. Pasterską. Tak jak w Pluskach, atmosfera niepowtarzalna. Rozmodlenie, zasłuchanie i refleksja.

Dzień Bożego Narodzenia uroczyste Eucharystie jak w każda niedziele gromadzą wiernych na świętowaniu Wcielenie Boga. Jezus Chrystus stał się Emmanulem - Bogiem z Nami.